Tek ne çdo klientë është i veçantë pavaresisht nga sasia e shërbimit që ai
kërkon përkushtimi ynë është gjithmon maksimal.

Domino's Pizza

DOMINO'S PIZZA

Detajet e Projektit

Dominos Pizza  I II III , me lokacion Prishtinë.

Punët te perfunduara si: 

  • suvatim, 
  • nivelizime te dyshemeve, 
  • punime gipsi, 
  • patinim, 
  • ngjyrë, 
  • pllafon të varur.

Tek ne çdo klientë është i veçantë pavaresisht nga sasia e shërbimit që ai kërkon përkushtimi ynë është gjithmon maksimal.

Më Shumë

Projektet e realizuara

MË SHUMË

Juve ju mbetet vetëm të kontaktoni me ne, për me shumë.

MË SHUMË